Tìm kiếm
Close this search box.

Giá nguyên liệu làm giấy không ngừng tăng

Giá bột ở Đông Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á (Hàng tháng) – 31/03/2017
1/6/2017 | 09:43:13
Giá tịnh, US$/tấn, CIF tại các cảng lớn ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á
Giá hiện hành Tăng, giảm1 so với
Tháng 03/2017 Tháng trước Năm trước
Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng
   NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) 660 – 680 +30 +75 +12,6%
   Thông radiata (Chile) 635 – 650 +30 +68 +11,7%
   Thông miền nam (Mỹ) 620 – 630 +30 +70 +10,6%
Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng
   Bạch đàn 580 – 600 +23 +90 +18,0%
   Keo (Indonesia) 580 – 600 +25 +100 +20,4%
   Gỗ cứng hỗn hợp phương bắc 580 – 600 +25 +100 +20,4%
   Gỗ cứng hỗn hợp phương nam 580 – 600 +23 +100 +20,4%
Bột Kraft gỗ mềm không tẩy
   Chile, Bắc Mỹ 615 – 625 +30 +45 +7,8%
BCTMP
   Aspen 560 – 670 +20 +120 +24,2%
   Blended 560 – 670 +20 +120 +24,2%
   Spruce 550 – 660 +20 +150 +33,0%

1 Thay đổi tính theo giá trung bình

Nguồn: VPPA